HOME > 小太陽親子學堂

親子學堂搬家囉~
  • 適合年齡: 1歲 ~ 3歲
  • 對象:親子
  • 地點:信誼基金會3樓教室

/親子學堂搬遷公告/

 

2023年有1500多對親子在親子學堂的課程中共學、成長;感謝家長對於親子學堂的支持與鼓勵。

2024年喜迎金龍,學堂原教室將進行空間整修。

原先課程會全面搬至信誼基金會3樓教室(重慶南路二段75號)持續開設3歲以下親子課程。

歡迎舊雨新知繼續讓信誼親子學堂陪伴您與孩子成長。

 

3月課程預告

平日班

                1~1.5歲感知覺

           1.5~2歲全方位啟蒙課程

           2~3歲全方位成長課程

假日班

            1.5~2歲全方位啟蒙課程

            2~3歲全方位成長課程

 

**2/20(二)上午9:00開放報名,敬請期待!

 

活動:親子學堂搬家囉~    
班別 日期 時間 價格 剩餘名額 報名